Lirox

Evnroll länkar

Senast

Videos med Guerin Rife (uppfinnaren av Evnroll)

En av de första videorna från introduktionen av Evmroll, beskriver tekniken med Evnrolls Sweetface på ett bra sätt. kopiera detta till din browser https://www.youtube.com/watch?v=UgJT7gpgY6s&t=3s

Här samtalar Guerin med Be Better Golf och visar med en robot hur Evnroll fungerar och visar också hur svårt det verkligen är att träffa Sweetspoten på en putter. Enligt Guerin snittar tour spelare bara 2/10...

Här berättar Guerin om putteknik och visar en del kommande modeller

Här visar Guerin hur en custom fitting går till

De som testat Evnroll


MySpyGolf testade Evnroll

mot sina test vinnare, se vad de kom fram till

https://www.mygolfspy.com/2017-evnroll-putter-test/

D.v.s.enligt deras test förbättrar i snitt en ER2 ditt resultat med 1,51 slag och en ER1 med 0,79 slag - medan Odyssey White och Ping Ketsch Mid putterna som innan testen med Evnroll var test vinnare försämrar i snitt ditt resultat med 0,65 slag respektive 1,01 slag

Hur MySpyGolf utverderar putar genom SG18 (Strokes Gained 18) - ett positivt värde visar hur många slag man tjänar på en 18 håls runda

https://www.mygolfspy.com/how-we-test-putters/

Som bakgrund så har ni här det första test där 50 putters var med, och här blir det ännu klarare att Evnroll verkligen i snitt är flera slag bättre än andra putters (i detta test finns ju flera putters som har positivt SG18 värde men hade de jämförts med Evnroll så hade alla varit negativa...) https://www.mygolfspy.com/2016-mallets-vs-blades/

https://www.mygolfspy.com/the-creative-mind-of-guerin-rife/

2017 MOST WANTED MALLET PUTTER

https://www.mygolfspy.com/2017-most-wanted-mallet-putter/

2017 MOST WANTED BLADE PUTTER

https://www.mygolfspy.com/2017-mygolfspy-most-wanted-blade-putter/

Michael Boström på Kittat

för golf har testat och resencerat Evnroll putters, läs vad han tycker!

http://golf.kittad.se/kittad-testar-magiska-putters-fran-evnroll-14574Max Persson på MXPgolf har gjort den första svenska testen

Här träffar Martin Chuck Guerin och testar Evnroll med en robot

https://www.youtube.com/watch?v=rQBmo2nemU0&t=18s (kopiera länken till en ny flik)


Robotvideos

Den berömda robottesten av Envroll med balanserade bollar

En nyare robot test som jämför olika putters med Evnroll

Här testar Alistair Davies en Evnroll med en puttrobot och videoanalys

The Rollboard

Copyright Lirox AB